AJANKOHTAISTA SEURAKUNNASSASEURAKUNTAVAALIT 2018

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

Kosken Tl ja Marttilan seurakunnissa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 18.11.2018 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä tulevan Martinkosken seurakunnan kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,

1) joka viimeistään 17.9.2018 on merkitty Kosken Tl tai Marttilan seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,

2) joka on konfirmoitu viimeistään 17.9.2018, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018,

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,

4) joka ei ole vajaavaltainen,

5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,

6) joka ei ole näiden seurakuntien viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 17.9.2018 klo 16 mennessä Kosken Tl seurakunnan kirkkoherranvirastoon (Maijankuja 6), joka on avoinna tiistaisin klo 9–14 ja torstaisin klo 12–16 sekä 17.9.2018 klo 13–16.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Kosken Tl ja Marttilan seurakuntien kirkkoherranvirastoista ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Koskella Tl 12.6.2018

Tulevan Martinkosken seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Essi Pietilä

***************


MUSIIKKIA KIRKOSSA JA KAPPELISSA


Torstain 23.8. yökonserttiin on tullut esiintyjämuutos: Hannu Ilola konsertoi silloin aiemmin ilmoitetusta poiketen yksin uruilla kirkossa. Konsertin päätteeksi kirkon etuosassa on pientä tarjoilua. Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelmavihkosen saa kymmenellä eurolla. Ohjelmamyynnin tuotto käytetään oman seurakunnan musiikkityön hyväksi.Musiikkia kirkossa ja kappelissa kesä 2018 kuvana.jpg

KESÄ JENNYNTUVALLA

Lähetyskirpputori Jennyntupa on avoinna kesäkeskiviikkoisin klo 9-12. Tuvalla voi tehdä edullisia löytöjä ja istahtaa hetkeksi juomaan kupponen kahvia tai teetä. Kirpputorin myyntituotto käytetään lähetystyön hyväksi. Tervetuloa!


20170628_112045.jpg

VIRASTON AUKIOLOAJAT


  • tiistaisin klo 9-14 ja
  • torstaisin klo 12-16.
Virastoon voi ottaa yhteyden puhelimitse, p. 044 474 3414 tai sähköpostilla, osoite koskentl.seurakunta(a)evl.fi. Meidät tavoittaa myös Facebookista.
**************************************

KIRKKOVALTUUSTOT YHDISTYMISEN KANNALLA

Sekä Kosken Tl että Marttilan seurakunnat ovat tehneet päätöksen esittää tuomiokapitulille, että molemmat seurakunnat lakkautetaan 1.1.2019 lukien ja tilalle perustetaan uusi, yhteinen Martinkosken seurakunta. Koskella kirkkovaltuusto teki maanantaina 12.3. asiasta yksimielisen päätöksen. Yhdistymisasia etenee ensin tuomiokapituliin ja sieltä Kirkkohallitukseen, joka lopulta päättää uudesta seurakuntajaosta.TIEDOTE 5. helmikuuta 2018:

KOSKEN TL SEURAKUNNAN ja MARTTILAN SEURAKUNNAN YHDISTYMISTÄ VALMISTELEVA OHJAUSRYHMÄ

Seurakuntien yhdistymistä valmistelevan ohjausryhmän työn ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen.

Ohjausryhmä esittää molempien seurakuntien kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja sitten kirkkovaltuustojen hyväksyttäväksi yhdistymissopimuksen. Kirkkovaltuustot kokoontuvat torstaina 8.3.2018. Jos yhdistymissopimus hyväksytään molemmissa seurakunnissa, asia etenee Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin ja sitten kirkkohallitukseen, joka tekee asiassa lopullisen päätöksen. Ohjausryhmän valmistelema yhdistymissopimus sisältää sellaiset asiat, jotka kirkon lainsäädännön mukaan edellytetään. Ohjausryhmä on ehdotuksessaan yksimielinen.

Yhdistymissopimuksen pääkohtia ovat seuraavat:

- Kosken Tl seurakunta ja Marttilan seurakunta yhdistyvät 1.1.2019 ja muodostavat yhden yhteisen seurakunnan;
- uuden seurakunnan nimeksi esitetään Martinkosken seurakunta;
- seurakunnan kirkkoherraksi tulee nykyinen Kosken Tl kirkkoherra Tapio Hietalahti ja kappalaiseksi Marttilan kirkkoherra Janne Nurmi;
- molempien seurakuntien kaikki vakinaiset työntekijät siirtyvät uuteen seurakuntaan nykyistä vastaaviin tehtäviin; kaikki työntekijät ovat koko seurakunnan työntekijöitä;
- uudessa seurakunnassa ei ole kappeliseurakuntia; uusi seurakunta on yksi, yhtenäinen kokonaisuus, jossa seurakuntatyötä tehdään ”kahden kirkon ympärillä”;
- vuosi 2018 on seurakunnissa vaalivuosi; marraskuussa toimitettavissa vaaleissa valitaan uudelle seurakunnalle kirkkovaltuusto.

Edellä olevan lisäksi yhdistymissopimukseen on kirjattu asioita seurakuntien rakennuksista, hautausmaista, omaisuudesta ja taloudenhoidosta.

Ohjausryhmän ja myöhemmin asetettavan järjestelytoimikunnan työ sekä seurakuntien työntekijöiden työ jatkuu virallisten päätösten jälkeen monien hallintoon liittyvien asioiden valmistelulla sekä käytännön seurakuntatyön suunnittelulla.

Ohjausryhmän puolesta

Pertti Ruotsalo

ohjausryhmän puheenjohtaja
Raision kirkkoherra
puh. 040 502 0077
pertti.ruotsalo(a)evl.fi