Kosken Tl kirkkoneuvosto 2017-2018


Varsinaiset jäsenet                                   Henkilökontaiset varajäsenet
Kalle Mikkola, varapuheenjohtaja                        Martti Mäkitalo
Outi Hacklin                                                    Eija Elmgren
Juhani Hörkkö                                                 Sampsa Mäkinen
Liisa Kaskinen                                                  Raija Kangasniemi
Pirjo-Liisa Nuotio                                              Pirjo Leino
Minna Toivonen                                          Minna Karonen
Heikki Vesanen                                          
Aku-Pekka Väinölä                                            Risto Hämäläinen

Neuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra Tapio Hietalahti ja sihteerinä seurakuntasihteeri Päivi Pakkanen.


Kirkkolain mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on mm.

- edistää seurakunnan hengellistä elämää,
- johtaa sen toimintaa ja hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa sekä
- valmistella asiat kirkkovaltuustolle ja huolehtia sen päätösten täytäntöönpanosta.