KIRKKOVALTUUSTOKIRKKOVALTUUSTOT YHDISTYMISEN KANNALLA

Sekä Kosken Tl että Marttilan seurakunnat ovat tehneet päätöksen esittää tuomiokapitulille, että molemmat seurakunnat lakkautetaan 1.1.2019 lukien ja tilalle perustetaan uusi, yhteinen Martinkosken seurakunta. Koskella kirkkovaltuusto teki maanantaina 12.3. asiasta yksimielisen päätöksen. Yhdistymisasia etenee ensin tuomiokapituliin ja sieltä Kirkkohallitukseen, joka lopulta päättää uudesta seurakuntajaosta.

***********

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa. Ohje- ja johtosäännöillä tätä valtaa voidaan siirtää kirkkoneuvostolle.

Kirkkovaltuusto valitaan seurakuntavaaleilla. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat  julkisia. Seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita valtuustolle. Aloite on annettava kirjallisena valtuuston puheenjohtajalle, joka toimittaa sen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.


Kirkkovaltuuston jäsenet 2015-2018

Pietilä Essi, puheenjohtaja
Lindholm Veera, varapuheenjohtaja

Hacklin Outi
Hämäläinen Risto
Hörkkö Juhani
Kangasniemi Raija
Karonen Minna
Kaskinen Liisa
Leino Pirjo
Mikkola Kalle
Nuotio Pirjo-Liisa
Nummela Marja
Toivonen Minna
Vesanen Heikki
Väinölä Aku-Pekka

Hietalahti Tapio, kirkkoherra
Pakkanen Päivi, seurakuntasihteeri, valtuuston sihteeri