AJANKOHTAISTA LÄHETYSTYÖSSÄ


Lähetystyö

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28: 18 - 20)

e0752.jpg
Kaste-ja lähetyskäskyn perusteella erottamaton osa seurakuntien työtä on lähetystyö. Kosken Tl seurakunnalla on kolme nimikkolähetystyökohdetta:

- SLEY:n kautta olemme tukemassa työtä Keniassa,
- Suomen Lähetysseuran ja Pipliaseuran kautta tuemme työtä Etiopiassa.
- Tuemme myös ystävyysseurakunnassamme Kolppanassa Inkerinmaalla tehtävää työtä.


2722015_113846_0.png