Rippikoulut Kosken Tl seurakunnassa e0954.jpg 
Kesän 2017 rippikoulujen konfirmaatiopäivä on sunnuntai 6.8.

Rippikoulusta

Rippikoulu on osa kirkon jatkuvaa ja ihmisen koko eliniän kestävää kasteopetusta.
Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Rippikoulun - eli tuttavallisemmin riparin - voidaan sanoa olevan merkittävä osa suomalaista nuorisokulttuuria. Rippikoulun käy vuosittain 15-vuotiaista nuorista lähes 90 %.

Rippikoulun käyminen antaa täysi-ikäisenä oikeuden kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen sekä 16-vuotiaasta lähtien äänioikeuden kirkollisissa vaaleissa. Rippikoulun jälkeen tapahtuva konfirmaatio antaa lisäksi oikeuden osallistua itsenäisesti ehtoolliselle, toimia kummina sekä täysi-ikäisenä oikeuden asettua ehdokkaaksi kirkollisissa vaaleissa. Lisäksi kirkon virkaan haluavien tulee olla konfirmoituja kirkon jäseniä.

Rippikouluun voi osallistua aikaisintaan sinä vuonna, jona täyttää 15 vuotta(ilmoittautumiset seuraavan kesän rippikoulua varten tapahtuvat yleensä edellisen vuoden syksyllä.) Erittäin painavista syistä rippikoulun voi käydä vuotta aikaisemmin(esim. aloittanut koulun vuotta aikaisemmin ja muut luokkatoverit osallistuvat rippikouluun). Rippikoulun voi käydä myös myöhemmin, ns. aikuisrippikouluna joko yksityisopetuksessa tai esim. armeijassa. Lisätietoa rippikoulusta löydät evankelis-luterilaisen kirkkomme rippikoulusivuilta.
 
Rippikoulu on mahdollista käydä myös muualla, mutta tästä on syytä informoida kotiseurakuntaa. Ns. seurakuntaan tutusmisjakso tulee kuitenkin suorittaa omassa kotiseurakunnassa.  e1470.jpg

Kosken Tl seurakunnan rippikoulusta vastaavat kirkkoherra Outi Niiniaho, p.044 474 3410, diakoni Päivi Rönnblad, p.044 474 3413 ja kanttori Hannu Ilola, p. 044 474 3412.