Vihkimisete0287.jpg
Evankelis-luterilaisessa kirkossa voidaan vihkiä kristilliseen avioliittoon, jos kumpikin tulevista puolisoista kuuluu kirkkoon ja on käynyt rippikoulun. Myös siinä tapauksessa voidaan kirkollinen vihkiminen suorittaa, että toinen kumppaneista kuuluu johonkin muuhun kristilliseen kirkkokuntaan.

Ennen vihkimistä avioliiton esteettömyys tutkitaan kirkkoherranvirastossa vähintään seitsemän päivää ennen vihkimistä.

Mikäli kirkollista vihkimistä ei voida toimittaa, voidaan siviilivihkimisen jälkeen toimittaa avioliiton kirkollinen siunaaminen.

Vihkiminen toimitetaan yleensä kirkossa, kotona tai muualla sen mukaan kuin vihittävät ja vihkijä keskenään sopivat. Vihkimisessä täytyy olla mukana kaksi todistajaa.

Vihkimisen ajankohdasta sovitaan ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon tai suoraan kirkkoherraan.
e0291.jpg